IniciTermes i condicions
Termes i Condicions

Aquests termes i aquestes condicions (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització que l’usuari (en endavant, “l’Usuari”) realitza del lloc web de FARO BARCELONA (en endavant, “el Lloc Web”). Per mitjà de l’acceptació d’aquestes Condicions Generals, l’Usuari manifesta: a. Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa. b. Que assumeix totes les obligacions disposades aquí. La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que aquest i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions. Ens reservem la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis; d’aquestes Condicions Generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i la configuració del Lloc Web.

 1. Informació general del Lloc Web

En compliment de l’establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació oferim la informació general del Lloc Web:

Titular: LOREFAR S.L. (en endavant, “FARO BARCELONA”).

Domicili social: carrer Concejal Francisco Jose Jiménez Martín, núm. 160. 28047 MADRID.

CIF: B58087479.

Telèfon: +34 93 772 39 49

 

 1. Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

 1. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i els serveis conforme a l’establert a la llei, la moral, l’ordre públic i a aquestes Condicions Generals. Igualment, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis o continguts del Lloc Web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable. L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, fitxers de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i a aquestes Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitador o excloent, l’Usuari es compromet a: I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans. II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet. III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals. IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial. V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, correu brossa, cartes en cadena, estructures piramidals, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin sigut exclusivament concebudes per a això. VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació. VII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o a tercers. VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a FARO BARCELONA davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades i, a més, FARO BARCELONA es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui. FARO BARCELONA es reserva el dret de prohibir, a qualsevol Usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en aquestes Condicions Generals, l’ús dels serveis oferts a través del Lloc Web.

 

 1. Exclusió de responsabilitat

FARO BARCELONA no assumeix cap responsabilitat relacionada amb l’actualització del Lloc Web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre una decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en el Lloc Web. L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per a FARO BARCELONA l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. FARO BARCELONA no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web, ni dels que deriven de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

 1. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d’accés al Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, FARO BARCELONA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a FARO BARCELONA, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de FARO BARCELONA amb les manifestacions, els continguts o serveis proveïts. FARO BARCELONA no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a FARO BARCELONA.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tot els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els codis font, són propietat intel·lectual de FARO BARCELONA o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests. Les marques, els noms comercials o signes distintius són titularitat de FARO BARCELONA o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.

 1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i aquestes Condicions Generals subsistiran en tota la resta, i aquesta disposició es considerarà totalment o parcialment no inclosa.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes

Text:

Aquests termes i aquestes condicions (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització que l’usuari (en endavant, “l’Usuari”) realitza del lloc web de FARO BARCELONA (en endavant, “el Lloc Web”). Per mitjà de l’acceptació d’aquestes Condicions Generals, l’Usuari manifesta: a. Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa. b. Que assumeix totes les obligacions disposades aquí. La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que aquest i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions. Ens reservem la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis; d’aquestes Condicions Generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i la configuració del Lloc Web.

 1. Informació general del Lloc Web

En compliment de l’establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació oferim la informació general del Lloc Web:

Titular: LOREFAR S.L. (en endavant, “FARO BARCELONA”).

Domicili social: carrer Concejal Francisco Jose Jiménez Martín, núm. 160. 28047 MADRID.

CIF: B58087479.

Adreça electrònica: faro@lorefar.com

Telèfon: 902 165 166

 

 1. Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

 1. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i els serveis conforme a l’establert a la llei, la moral, l’ordre públic i a aquestes Condicions Generals. Igualment, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis o continguts del Lloc Web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable. L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, fitxers de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i a aquestes Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitador o excloent, l’Usuari es compromet a: I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans. II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet. III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals. IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial. V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, correu brossa, cartes en cadena, estructures piramidals, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin sigut exclusivament concebudes per a això. VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació. VII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o a tercers. VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a FARO BARCELONA davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades i, a més, FARO BARCELONA es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui. FARO BARCELONA es reserva el dret de prohibir, a qualsevol Usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en aquestes Condicions Generals, l’ús dels serveis oferts a través del Lloc Web.

 

 1. Exclusió de responsabilitat

FARO BARCELONA no assumeix cap responsabilitat relacionada amb l’actualització del Lloc Web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre una decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en el Lloc Web. L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per a FARO BARCELONA l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. FARO BARCELONA no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web, ni dels que deriven de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

 1. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d’accés al Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, FARO BARCELONA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a FARO BARCELONA, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de FARO BARCELONA amb les manifestacions, els continguts o serveis proveïts. FARO BARCELONA no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a FARO BARCELONA.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tot els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els codis font, són propietat intel·lectual de FARO BARCELONA o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests. Les marques, els noms comercials o signes distintius són titularitat de FARO BARCELONA o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.

 1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i aquestes Condicions Generals subsistiran en tota la resta, i aquesta disposició es considerarà totalment o parcialment no inclosa.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. FARO BARCELONA i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre ells als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya, excepte que la llei estableixi una altra cosa.

Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. FARO BARCELONA i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre ells als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya, excepte que la llei estableixi una altra cosa.

 

9. Identificadors únics per a França segons la Llei AGEC

Per complir amb la normativa francesa AGEC, estem registrats amb els següents identificadors únics:

- RAEE (Residus d'aparells elèctrics i electrònics): FR346459_05SLFC
- Bateries: FR345373_06LGIB
- Embalatge: FR346