Embalatge sostenible i lliure de plàstics d'un sol ús

S'utilitzen caixes marrons Kraft sense color, impreses amb una sola tinta i sense grapes per a poder desmuntar i reciclar-les correctament. Les caixes són de cartó reciclat en el seu major percentatge. Eliminació del plàstic envolupant de les caixes de ventilació.

Les caixes passen els estàndards de qualitat de Drop Test ISTA-2C per tal d'assegurar que els productes arribin en perfecte estat. Les caixes estan optimitzades en grandària per a evitar la despesa d'energia en el transport. Reducció del manual d'instruccions al mínim de pàgines possible.

Transport

Els productes de gran consum es transporten apilats, per exemple les pantalles. Això genera una gran reducció de volum transportat i un estalvi energètic.

Centre logístic a la Xina per a 1) proveir al nostre mercat Àsia-oceania i 2) mercat interiori xinès 3) pulmó de Faro (reduir els nostres km i per tant impacte en transport).

Espais de treball sostenibles
 

En les nostres oficines utilitzem energia elèctrica verda. Produïm un 70% de l'energia que consumim amb la nostra pròpia instal·lació fotovoltaica, assegurant que l'energia és de font renovable.

A més, les nostres oficines han estat dissenyades de manera sostenible per a aprofitar al màxim la llum solar i amb la il·luminació artificial més eficient.

Equip compromès amb la sostenibilitat

A Faro Barcelona promovem els hàbits sostenibles com l'ús d'envasos reciclables a la nostra sala de restauració, com les nostres ampolles d'aigua de vidre corporatives que emplenem amb aigua "osmotizada".

Tenim també un pla de reducció i eliminació de la impressió en paper com la implementació de la signatura digital, així com l'ús de paper reciclat. Apostem per la transició cap a l'entorn digital.