Oferim un servei personalitzat de projectes que s’inicia comprenent les necessitats del client i culmina amb la realització d’un projecte executiu on distribuïm les lluminàries, fem càlculs de il·luminació, simulacions en 3D, estudis de sostenibilitat i amortitzacions. A més, realitzem un seguiment exhaustiu del projecte.