IniciPolítica de privacitat

Política de privacitat

 1. Responsable:

A continuació, s’identifica el responsable del tractament de les dades aconseguides per mitjà d’aquest Lloc Web:

 • LOREFAR, S.L. B-58087479 (en endavant, “FARO”).
 • Carrer de la Dinàmica, número 1. Polígon Industrial Santa Rita. 08755 Castellbisbal – Barcelona.

 

 1. Finalitat:

Les dades personals de l’usuari d’aquest Lloc Web es tractaran per a les finalitats següents:

 • Possibilitar l’ús de les funcionalitats posades a la seva disposició en el Lloc Web, així com l’atenció a les sol·licituds que l’usuari dirigeixi a FARO.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui l’ús d’aquestes funcionalitats. Per al cas de sol·licituds efectuades per un usuari que no mantingui una relació contractual amb FARO, les dades es conservaran fins que s’hagin resolt aquestes sol·licituds.

 • Mantenir informat l’usuari, fins i tot per mitjans electrònics, referent als productes, serveis i les novetats de FARO i la resta d’empreses que pertanyen al Grup FARO, dedicades totes a la venda d’articles d’il·luminació i ventilació. Aquesta finalitat inclou les subscripcions a la revista d’empresa de FARO.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en el qual l’usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions. Comunicar les dades dels usuaris a la resta d’empreses que pertanyen al Grup FARO, dedicades totes a la venda d’articles d’il·luminació i ventilació, perquè puguin mantenir informat el client, fins i tot per mitjans electrònics, referent als seus productes, serveis i novetats. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en el qual l’usuari retiri el seu consentiment donat per a la comunicació de les seves dades. Si no consentiu el tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat, si us plau, marqueu la casella següent.

 

 1. Legitimació:

La base jurídica per dur a terme els tractaments de dades especificats a l’apartat anterior és la següent:

 • Execució de les funcionalitats ofertes al Lloc Web. Per al cas de sol·licituds efectuades per un usuari que no mantingui una relació contractual amb FARO, la base jurídica és el consentiment de l’usuari implícit en la seva sol·licitud, als efectes que FARO la pugui atendre.
 • El consentiment de l’usuari donat per a la recepció d’aquestes comunicacions.
 • El consentiment de l’usuari donat per a la comunicació de les seves dades.

 

 1. Destinataris

De conformitat amb el previst a la finalitat de tractament 3a, les dades de l’usuari es comunicaran a la resta d’empreses que pertanyen al Grup FARO, les quals es poden consultar a www.faro.es.

 

 1. Drets

L’usuari pot exercir davant de FARO els drets següents relacionats amb les seves dades personals: accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició. D’igual manera, en els tractaments de les dades de l’usuari la legitimació de les quals es basa en el consentiment donat per l’usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per a l’exercici d’aquests drets, l’usuari pot enviar la seva sol·licitud a FARO, carrer de la Dinàmica, número 1. Polígon Industrial Santa Rita. 08755 Castellbisbal – Barcelona; o per correu electrònic mitjançant la nostra pàgina de contacte. En tot cas, l’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent si ho estima oportú.