in-house-laboratory

En el nostre propi laboratori els productes se sotmeten a rigorosos assajos per comprovar l’eficàcia, la resistència a l’ús, els factors mediambientals i es realitzen entre altres proves: IP, xocs elèctrics, xocs d’impacte (IK), fil incandescent, resistència tèrmica i mecànica, consums i factors de potència, garantint sempre el compliment de les normatives en vigor. Gràcies a aquests avanços, elevem el nivell de rigurosidad en els nostres assajos i garantim l’estricte compliment de les normatives i estàndards europeus.

in-house-laboratory